Over GHION

GHION verzorgt verloskundige cursussen voor verloskundigen, kraamverzorgenden en andere professionals.

Volg ons

Algemene voorwaarden Cursusvoorwaarden  | Kenniscentrum GHION

 

*De cursist dient gedurende de gehele cursus fysiek aanwezig te zijn

 

*Accreditatie wordt door GHION verzorgd indien de presentielijst door cursist is getekend en het accreditatienummer vermeld is.

 

*Privacygegevens van de cursist worden niet voor andere doeleinden dan accreditatie gebruikt, tenzij er toestemming gevraagd en vervolgens verleend is

 

*GHION verzorgt het benodigde cursusmateriaal

 

*Indien een docent verhinderd is zorgt GHION voor adequate vervanging, zodat in principe doorgang van de cursus plaats kan vinden.

 

*Mocht er onverhoopt voor 1 van beide partijen een geldige reden zijn waarom de cursus op geplande datum geen doorgang kan vinden, dan zal er in overleg een nieuwe datum gepland worden

 

*Indien de cursist binnen 6 weken voor de geplande cursusdatum annuleert, is restitutie van het cursusbedrag niet meer mogelijk

 

*Indien de cursist langer dan 6 weken voor de geplande cursusdatum de cursus annuleert, vindt restitutie plaats van 80% van het cursusbedrag

 

*GHION stuurt 6 weken voor aanvang van de geplande cursusdatum, digitaal ,indien van toepassing, de voorbereidende opdracht naar de cursist, zodat zij zich tijdig en voldoende kan voorbereiden

 

*De cursusplaats is pas definitief na betaling. Je ontvangt automatisch de factuur

 

*GHION verzorgt de evaluatie voor de desbetreffende beroepsvereniging en continue verbetering van de cursus

 

*Cursusmateriaal waaronder ook de hand-out, mag niet zonder toestemming van GHION gekopieerd en/of voor andere doeleinden gebruikt worden

 

*Ten aller tijde geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding

 

*Indien de cursus niet naar tevredenheid van cursist verlopen is dan graag binnen 14 dagen na de cursus contact opnemen per mail of telefonisch