Over GHION

GHION verzorgt verloskundige cursussen voor verloskundigen, kraamverzorgenden en andere professionals.

Volg ons

Algemene voorwaarden Cursusvoorwaarden voor kraamzorgorganisaties  | Kenniscentrum GHION

 

 

De cursus wordt gegeven volgens afspraak en voorwaarden zoals hieronder vermeld en volgens offerte.

 

*Accreditatie zal door GHION verzorgd worden mits de aanvrager een getekende presentielijst met registratienummers en handtekeningen van de cursisten aanlevert.

 

*Privacygegevens van cursisten en kraamzorgorganisatie zullen niet voor andere doeleinden dan accreditatie, gebruikt worden tenzij er toestemming gevraagd en vervolgens verleend is

 

*De cursus vindt op locatie plaats

 

*De kosten voor eventuele huur van de ruimte, zijn voor de aanvrager

 

*Ook overige kosten zoals koffie/thee/parkeerkosten voor instructeurs et cetera, zijn voor de aanvrager

 

*De cursus vindt plaats op de geplande datum en locatie

 

*De cursus wordt gegeven met het maximaal aantal personen zoals vermeld en afgesproken

 

*De cursus wordt gegeven met het aantal docenten zoals vermeld en afgesproken

 

*GHION verzorgt het benodigde cursusmateriaal

 

*Indien een docent verhinderd is zorgt GHION voor adequate vervanging, zodat doorgang van de cursus in principe plaats kan vinden.

 

*Mocht er onverhoopt voor 1 van beide partijen een reden zijn waarom de cursus op geplande datum geen doorgang kan vinden dan zal er in overleg een nieuwe datum gepland worden

 

*Indien de aanvrager binnen 6 weken voor de geplande cursusdatum, de cursus laat vervallen, is betaling van het volledige cursusbedrag, verplicht

 

*Indien de aanvrager langer dan 6 weken voor de geplande cursusdatum de cursus laat vervallen, vindt restitutie plaats van 90% van het cursusbedrag

 

*GHION stuurt 6 weken voor aanvang van de geplande cursusdatum, digitaal ,de uitnodiging (en indien van toepassing, de voorbereidende opdracht ) naar de aanvrager

 

*De aanvrager zorgt voor de verdeling van de cursisten en het doorsturen van bovenstaande, naar cursisten zodat zij zich tijdig en voldoende kunnen voorbereiden.

 

*De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn en wordt digitaal verstuurd

 

*GHION verzorgt de evaluatie. Desgewenst kan de aanvrager deze kopiëren voor eigen administratie

 

*Cursusmateriaal waaronder ook de hand-out, mag niet zonder toestemming van GHION gekopieerd en/of voor andere doeleinden gebruikt worden

 

*Ten aller tijde geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding

 

*Indien de cursus niet naar tevredenheid van aanvrager verlopen is dan graag binnen 14 dagen na de cursus contact opnemen per mail of telefonisch